Những kiến thức Tiếng Anh cơ bản Lớp 10-11-12 Thông dụng nhất

Kỳ thi THPT Quốc gia đã gần tới đây là thời gian các thí sinh đang ôn luyện hết sức để bước vào kỳ thi tiếng Anh luôn là môn làm cho các bạn thí sinh lo ngại Dưới đây là Tổng hợp những Kiến thức tiếng Anh cơ bản lớp 10 – 11 – 12 thông dụng nhất

12 thì cơ bản trong tiếng Anh

Chia động từ Dạng bị động

Câu điều Kiện Loại 1- Loại 2 – Loại 3

Mẹo nhớ câu điều kiện loại 1 – Loại 2 – loại 3

Cách sử dụng Wish trong tiếng anh

Các bước chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp lùi 1 thì

Các bước chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp thay đổi từ chỉ thời gian , nơi chốn

Các bước chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp dạng 1 – dạng 2

Các bước chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp dạng 3 câu hỏi yes – no và dạng 4 câu hỏi Wh- questions

Danh động từ(V-ing)

Dạng so sánh tính từ ngắn và tính từ dài

Cách sử dụng So – SUCH

Cách sử dụng TOO-ENOUGH

Cách sử dụng WHO thay cho chủ ngữ, danh từ chỉ người

Cách sử dụng WHICH thay thế cho chủ ngữ, túc từ(Danh từ chỉ vật) trong mệnh đề quan hệ

Cách sử dụng WHOM thay thế cho túc từ(Danh từ chỉ người) trong mệnh đề quan hệ

Cách sử dụng WHAT dùng thay WHO, WhOM. Which trong mệnh đề quan hệ xác định

Cách sử dụng WHOSE dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật

Cách sử dụng WHEN đại từ quan hệ chỉ thời gian

Cách sử dụng WHERE đại từ quan hệ chỉ nơi chốn

Cách sử dụng WHY đại từ quan hệ chỉ lý do

Though, Although, Even though , In spite of, Despite

Though, Although, Even though , In spite of, Despite

Trên đây là Những kiến thức Tiếng Anh cơ bản Lớp 10-11-12 Thông dụng nhất cho kỳ thi THPT Quốc Gia Trường cao đẳng Y Dược TP HCM sưu tầm và gửi tới các bạn, để tham khảo thêm các Bí quyết Giúp học tốt cũng như các Bài thi thử các bạn có thể tham khảo thêm tại đâyhttp://caodangykhoaphamngocthach.vn/tai-lieu-on-thi

Những kiến thức Tiếng Anh cơ bản Lớp 10-11-12 Thông dụng nhất
5 (100%) 1 vote

  • Cơ sở TP.HCM:  8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 089.9955.990 – 096.9955.990
  • Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com
  • Website: http://caodangykhoaphamngocthach.vn

DMCA.com Protection Status

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Call: 096.9955.990