Chat với chúng tôi

Thông tin tuyển sinh của trường cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch 2018 bao gồm tuyển sinh các ngành cao đẳng như: cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng xét nghiệm y học, cao đẳng vật lý trị liệu, cao đẳng hộ sinh, và tuyển sinh hệ đào tạo liên thông, văn bằng 2 tất cả đều có tại đây:

Call: 093.351.9898